nederlandwordtanders e-zine
Nederlandwordtanders neemt opnieuw een andere vorm aan. Na de eerste fase van de Onderzoekslabs en de tweede fase van het Platform is het tijd voor een overgang naar Here Comes the Sun – een digitale omgeving, geïnitieerd door Floris Alkemade. Tijd voor een goed gesprek. Waar staan we na 7,5 jaar ruimtelijke vernieuwing?
Met een bevlogen groep jonge en ervaren ontwerpers ging Nederlandwordtanders het debat aan over hun visitekaartje: de opgaven van nu, samenwerking, generatiegevoel en urgentie.
Uit de crisis, in the lead
Tijdens de Dutch Design Week 2017 organiseerde Nederlandwordtanders een laatste bijeenkomst. Met een aantal gasten keken we terug op 7,5 jaar Nederlandwordtanders en maakten we de stand op. Wat speelt er nu in de sector van de ruimtelijke ontwerpers, wat hebben we geleerd van de verschillende crises, hoe werken we samen, wat komt er op ons af, waar liggen de kansen? Dat heeft geresulteerd in een paar statements, die in dit E-zine worden geïllustreerd door projecten die door het netwerk van Nederlandwordtanders werden aangeleverd. Aangevuld met een overzicht van de activiteiten uit de afgelopen jaren.
Ons visitekaartje
Onze gasten: Floris Alkemade - Rijksbouwmeester, Winy Maas - MVRDV, Reimar von Meding - KAW, Jeroen Atteveld - Heren5, Yvette Govaart - COUP, Eline Strijkers - DoepelStrijkers, Koj Koning - Woonbedrijf, Erik Wong - Wongema, Jelte Glas - Woonpionier, Tjeerd Haccou - Space&Matter, Rick ten Doeschate - Civic. Nederlandwordtanders: Carolien Ligtenberg, Rutger Oolbekkink, Guido Wallagh
Thema's
1. Je visitekaartje afgeven
De generatie ontwerpers van vandaag is zeer sterk inhoudelijk gedreven en maatschappelijk georiënteerd. Impact is belangrijker dan aanzien en maatschappelijke en duurzame opbrengsten waardevoller dan financiële winst. Na een crisisperiode waarin de beroepsgroep halveerde, het aantal bureaus verdubbelde en er veel ruimte was voor experimenten, is het weer omschakelen naar een nieuwe bouwproductie die alleen nog beperkt lijkt door het tekort aan heipalen. Soms lijkt het wel of de beste ideeën zijn te vinden bij de partijen met de minste invloed. Wie de agenda wil bepalen en niet wil volgen, moet zichzelf laten zien en de juiste taal spreken om gehoord te worden. Daarvoor moeten de ruimtelijk ontwerpers zich sterker, hechter en overtuigender organiseren. Tijd voor nationaal podium voor ruimtelijk ontwerpers.
2. Initiatief nemen
Met enige weemoed denken ontwerpers terug aan de crisistijd waarin ze zelf het heft in handen namen. Niemand anders deed het en er was volop ruimte voor experiment. Deze context is op veel plekken verdwenen en maakt plaats voor de tendermachine, die niet zelden weer stuurt op maximale financiële opbrengsten. En de nieuwe generatie kijkt vertwijfeld om zich heen. Ontwerpers moeten proactiever worden en meer uitgesproken zijn over wat een locatie of situatie nodig heeft. Niet wachten op een opdrachtgever, maar zelf de boer op en partijen zoeken die wat willen. Om invloed te kunnen uitoefenen, zullen coalities gesloten moeten worden op alle schaalniveaus en domeinen. Op zoek naar de energie waar je dingen voor elkaar krijgt. Traditionele relaties maken plaats voor nieuwe verhoudingen; tussen professionals en met bewoners. Samenwerking in multidisciplinaire teams die domeinen overstijgen blijkt een goede voedingsbodem voor innovatie.
3. Bewijslast
Nederlandwordtanders brengt een beweging in beeld die zich kenmerkt door optimisme, innovatie en ontwerpkracht en die resulteert in maatschappelijke, economische en ecologische winsten voor iedereen. In een projecten gestuurde cultuur bestaat het gevaar om te focussen op een enkele opgave, maar een brede, samenhangende aanpak van opgaven is essentieel: the Generic. Ontwerpers kunnen een belangrijke bijdrage leveren, maar moeten bewijslast opbouwen door korte en lange termijn te combineren, te laten zien wat het oplevert, verbeeldingskracht in te zetten en weer met verleidende verhalen en wenkende perspectieven te komen.
4. Een cultuur van innovatie nodig
Ontwikkelingen zijn geminimaliseerd, de tijd van ‘morgen af’ zorgt voor weinig reflectie. Automatisch wordt er naar de overheid gekeken die innovaties te weinig stimuleert door gebrek aan visie en een overschot aan regels. Maar veel belemmeringen van innovatie zitten in de sector zelf, waar korte termijn belangen en opgeknipte opdrachten ketensamenwerking in de weg zitten en waar het belang van het individuele project altijd voorrang heeft.
Overzicht
In de afgelopen 7,5 jaar heeft Nederlandwordtanders een platform geboden aan de ruimtelijke vernieuwing. Dat is gedaan door vanuit Nederlandwordtanders vernieuwing aan te jagen, netwerken aan elkaar te koppelen, belangrijke thema's centraal te stellen en door het organiseren van bijeenkomsten, labs, onderzoeken en publicaties . De site van Nederlandwordtanders heeft de voorlopers in beeld gebracht en heeft in de afgelopen jaren laten zien hoe die innovatie steeds duidelijkere contouren kreeg. Zo duidelijk dat inmiddels gesproken kan worden van een geheel nieuwe coherente vakgemeenschap die naast ruimtelijke kwaliteit, steevast economische, sociale en ecologische duurzaamheid oplevert. Nu deze beweging steviger staat en de economische omstandigheden in Nederland weer gunstig zijn, lijkt het doel van Nederlandwordtanders volbracht. In 2013 verwoordden we het zo: "...willen wij de vernieuwing in de ruimtelijke sector versterken en opschalen, zodat deze zich kan ontwikkelen tot de nieuwe praktijk."

Onze taak zit er op. En we zijn er trots op!
Carolien Ligtenberg, Rutger Oolbekkink, Guido Wallagh, Else Wissink en Maurits de Bruijn.
Met dank aan oud-teamleden Saskia Beer, Rogier Dobma en Michel Melenhorst, het netwerk, Atelier Rijksbouwmeester en alle betrokkenen.

Onderstaand een overzicht van de activiteiten in de afgelopen jaren.
april 2014

Live #1 Internationaal

Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd kampen landen met vergelijkbare, noodzakelijke ruimtelijke veranderingen. Hoewel de context in elk land anders is, wordt er veel geëxperimenteerd binnen vergelijkbare velden. Op 10 april 2014 vormde het atrium van het voormalige gebouw van het Ministerie van EZ in Den Haag het toneel voor Nederlandwordtanders/Live #1 Internationaal. Bekijk in dit dossier de presentaties, projecten en interviews en een aantal eerder gepubliceerde internationale projecten.

https://www.nederlandwordtanders.nl/internationaal/
september 2014

Live #2 Nationaal

Op 11 september 2014 was het atrium van het voormalige gebouw van het Ministerie van EZ in Den Haag wederom het toneel voor een Live Bijeenkomst: Nederlandwordtanders/Live #2 Nationaal. Bekijk in dit dossier de (gefilmde) presentaties, projecten, interviews en nieuws.

https://www.nederlandwordtanders.nl/nationaal/
oktober 2014

Live #3 NU

Op 30 oktober 2014 vormde het atrium van het voormalige gebouw van het Ministerie van EZ in Den Haag het toneel voor de derde Live Bijeenkomst: Nederlandwordtanders/Live #3 NU. Bekijk in dit dossier alle bijdragen.

https://www.nederlandwordtanders.nl/nu_/
oktober 2014

Speciale bijlage De Groene

Een voorwaartse en overstijgende blik op de veranderingen in de ruimtelijke sector en de nieuwe ontwerpcultuur die zich aftekent, dat biedt de speciale bijlage 'Nederland wordt anders. Voorlopers en vormgevers van een nieuwe bouwcultuur' van 'De Groene Amsterdammer'. Geheel gewijd aan Nederlandwordtanders en gepresenteerd tijdens Nederlandwordtanders Live #3/ NU op 30 oktober 2014 in Den Haag. Met bijdragen van gastredacteuren als Ewald Engelen, Henk Ovink en Floor Milikowski.

https://www.nederlandwordtanders.nl/publicaties
maart 2015

Live #4 Mogelijkmakers

Tijdens Live #4, onderdeel van het afscheidssymposium ‘Naar een nieuwe bouwcultuur’ van Rijksbouwmeester Frits van Dongen op 18 maart, illustreerden negen pitchers aan de hand van vier projecten/thema's de rol van deze mogelijkmakers. Alle pitches zijn gefilmd en in dit dossier terug te vinden, evenals een serie blogs naar aanleiding van het eerste Rondetafelgesprek van 2015 en een verslag van de laatste bijeenkomst.

https://www.nederlandwordtanders.nl/mogelijkmakers/
juni 2015

Live #5 Mogelijkmakers II

In 2015 ging Nederlandwordtanders op zoek naar de 'mogelijkmakers' van de nieuwe bouwcultuur. Op 18 juni stond Live#5 in het teken van mogelijkmakers van ruimtelijke vernieuwing.

https://www.nederlandwordtanders.nl/mogelijkmakers/
augustus 2015

Learning from Lowlands

Lowlands is net een gewone stad, waar alle ruimtelijke vraagstukken van nu zich in gecondenseerde vorm afspelen. Hoe kunnen ruimtelijke professionals leren van deze tijdelijke, lichte en experimentele vorm van stedenbouw? Nederlandwordtanders initieerde het onderzoek Learning from Lowlands, dat tot stand kwam door een samenwerking met Atelier Rijksbouwmeester, TU Delft en Jaar van de Ruimte. Tijdens Live#6 Meerwaarden! op 8 december werden de uitkomsten in een aantal pitches en publicatie gepresenteerd. Lees de publicatie hier.

https://www.nederlandwordtanders.nl/learning_from_lowlands/
december 2015

Live #6 Meerwaarden!

Nederlandwordtanders liet tijdens Live#6 Meerwaarden! op 8 december 2015 voorbeelden zien die een alternatief bieden voor het nog steeds dominante financiële rekenmodel voor ruimtelijke ontwikkelingen. Met korte pitches door ontwerpers, ondernemers, onderzoekers en particuliere initiatiefnemers namen we een voorschot op de Nieuwe Spreadsheet.

https://www.nederlandwordtanders.nl/meerwaarden/
januari 2016

A home away from home

Om beter in te kunnen spelen op de pieken van de asielzoekersinstroom, lanceerden het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en Rijksbouwmeester Floris Alkemade in januari 2016 de Open Oproep ‘A Home away from Home’ om passende huisvestingsoplossingen voor asielzoekers te ontwikkelen en een impuls geven aan de vernieuwing van de aan de flexibele huisvestingsmarkt.

Uit maar liefst 366 inzendingen werden in de zomer zes prijswinnaars bekend gemaakt, die protoypes ontwikkelden, te zien tijdens de Dutch Design Week 2016 in Eindhoven. De inzendingen met eervolle vermeldingen toonden daar een maquette. Bekijk alle inzendingen en meer op ahomeawayfromhome.nl.
december 2016

Who Cares

Op 15 december lanceerde Rijksbouwmeester Floris Alkemade een prijsvraag over zorg en transformatie: WHO CARES. In het Nederlandwordtanders-dossier hebben wij een aantal referentieprojecten verzameld, die als inspiratie konden dienen voor de inzendingen en is nieuws over het verloop van de prijsvraag terug te lezen. Meer is te vinden op: prijsvraagwhocares.nl